ZorgSamenBuurt

 oir_header-werkgroepen-zsbo4

e-mail adres: zorgsamenbuurt@oudereninregie.nl


ZorgSamenBuurt Oost, vóór bewoners dóór bewoners

ZorgSamenBuurtOost ter ziele

 

Koffie met een praatje.                                                  

Beste deelnemers ZorgSamenBuurt Oost,

We zijn helaas nog niet af van deze moeilijke tijd. Misschien bent u al gevaccineerd of gebeurt dit binnenkort. Velen van u zijn toe aan contact en een gezellig praatje. We zijn al te lang alleen geweest. De maatregelen zijn een klein beetje versoepeld, maar het op bezoek gaan is nog maar mondjesmaat mogelijk. Gelukkig is er verruiming van mogelijkheden voor het organiseren van dagactiviteiten voor kwetsbare doelgroepen. Al enkele maanden is onze maandelijkse koffieochtend in de Rots komen te vervallen. Veel mensen hebben hier weer behoefte aan. Gelukkig heeft de Rots toestemming gekregen om de deuren voor ZorgSamenBuurt Oost weer open te zetten. Vanaf juni is er weer iedere 1e dinsdag van de maand “Koffie met een praatje” van 10.00 tot 12.00 uur. Wij nodigen u dan ook van harte uit om gezellig met ons een kopje koffie of thee te nuttigen. U kunt dan weer wat mensen ontmoeten en eens lekker bijkletsen. Wel moeten we nog steeds de maatregelen van het RIVM in acht nemen. Tevens gaan we de mogelijkheid bekijken om een ochtend in de maand meer “Koffie met een praatje” te realiseren. We hopen daar genoeg mensen voor te vinden. Dit zou dan iedere 3e donderdag van de maand worden. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Een kopje koffie kost 1 euro en het tweede kopje is gratis. Leeftijd speelt geen rol. Graag willen wij van u weten of u daarvoor belangstelling heeft. U bent natuurlijk op beide ochtenden welkom. Zou u dit aan ons willen mailen op zorgsamenbuurt@oudereninregie.nl of bellen op de telefoon van de hulpdienst van ZorgSamenBuurt Oost: 06 30223424. Wij zijn voor hulpvragen nog steeds op dit nummer te bereiken.

Kent u in de buurt mensen die hier ook behoefte aan hebben, breng ze gerust mee. 

Wij hopen u op 1 juni weer welkom te heten in de Rots.                                                                    
Met vriendelijke groet,

Namens ZorgSamenBuurt Oost,

Henny de Haan

Ans van den Brand


Hoewel ZorgSamenBuurt Oost (ZSBO) ontstaan is vanuit Ouderen In Regie die hulp aan ouderen op alle gebieden van wonen, welzijn en zorg voorstaat, is de ZSBO een telefonische hulpdienst die voor alle mensen in Boxtel Oost bedoeld is, jong en oud en van alle gezindten.

Iederéén die hulp nodig heeft wanneer de gebruikelijke ‘vaste’ hulplijnen uitvallen kan een beroep op de ZSBO doen.

We stellen nadrukkelijk dat men géén lid van de ZSBO of van Ouderen In Regie hoeft te zijn om dit te doen.

Even doorlopen wat voor hulp de ZSBO afgelopen jaar heeft geboden:

bij verschillende mensen is er tuinwerk verricht; mensen zijn naar    ziekenhuizen vervoerd; acute hulp bij noodsituatie thuis; klussen aan en in huis; koffiebijeenkomsten op eerste dinsdagen van de maand in de Rots; fietstochten uitgezet.

Er is in de tussentijd ook gesproken met andere hulpinstanties zoals Elde Thuiszorg, Vivent, ContourdeTwern, Huiskamer Hoogheem, Kinderboerderij Oost en Vincentius. Hieruit zijn enkele hulpvragen opgelost door sommige van onze betrokken vrijwilligers.

Sinds onze oprichting in oktober 2016 is de indruk ontstaan dat er flinke drempels bij de mensen in Oost bestaan om hulp te vragen. Bovendien verkeert men in de veronderstelling dat men lid moet zijn om onze hulp in te roepen. En men denkt dat we er alleen maar senioren willen helpen. Dit is volkomen onterecht.

Zoals boven reeds genoemd komt iederéén in héél Boxtel Oost in aanmerking voor hulp van onze kant. Wel willen we benadrukken dat wij niet op de stoel van de reguliere hulpinstanties zitten. Als burgerinitiatief geldt nog steeds ons motto:

buurtbewoners helpen buurtbewoners!

Hoewel we reeds uit een redelijk pool aan enthousiaste vrijwilligers kunnen putten en géén tegenprestatie van hulpvragers verwacht wordt, kunnen we altijd weer nieuwe hulpkrachten gebruiken.

Voor iedereen die ofwel hulp wil verlenen of hulp nodig heeft volgt hier nog ons ZSBO- telefoonnummer:  0630223424. Deze lijn is op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 uur.

We hopen in 2021 weer veel mensen van dienst te kunnen zijn.

       Uw telefoonteam (werkdagen van 09 – 17 u) bestaat uit:

Henny de Haan,
Henk Spooren,
Robbert van der Velden,
Riet van Heesch
Ans van den Brand.

ZorgSamenBuurt Oost verricht door middel van vraag- en aanbod kleine diensten aan bewoners van de wijk Oost.

Dit alles gebeurt door vrijwilligers. Ook jongeren zijn bij ons van harte welkom.

    Koffie met een praatje.  (eerstvolgende koffieochtend is 1 juni 2021)

Beste wijkbewoner,

Iedere 1e dinsdag van de maand wordt er door ZorgSamenBuurt Oost koffie geschonken in de Rots,  de huiskamer van Boxtel Oost, van 10.00 tot 12.00 uur. Wij nodigen u als wijkbewoner, zowel jong als oud, daarvoor van harte uit.

Gezellig onder het genot van een kopje koffie elkaar beter leren kennen en een praatje maken.

De  koffie kost € 1,00 en het 2e kopje koffie is gratis.

We hopen zo de onderlinge contacten in de buurt te verstevigen.

ZorgSamenBuurt Oost schenkt voor U klare koffie: lees hier

Hier leest U de Nieuwsbrief 2020.


Hier leest U de Nieuwsbrief 2018.


Wilt U ook graag meedoen met een van de activiteiten van de ZorgSamenBuurt of heeft U een idee voor iets nieuws, aarzel niet, laat van U horen: bel bovenstaand nummer of mail naar bovenstaand mailadres ! Doe mee, meedoen is leuk !!

Met grote regelmaat vindt bij geschikt weer een prettig georganiseerde fietstocht plaats. Doe mee !

Neemt U nog niet deel aan de ZorgSamenBuurt Oost en wilt U alsnog deelnemen OIR_Button-Klik-hier of bel ons bovenstaand telefoonnummer.


Nog een geslaagd initiatief van de Stichting Ouderen in Regie:

Het eetpunt Elisabethsdael blijft bestaan: Lees hier.


Ook de Wijkkrant Boxtel-Oost bericht over onze ZorgSamenBuurt: lees hier

Voor een verslag van de startbijeenkomst in de Rots op 18 oktober 2016 OIR_Button-Klik-hier

 

Print Friendly, PDF & Email