Het bestuur

Alle bestuurders en adviseurs zijn onbezoldigde vrijwilligers.

 

                                         Voorzitter,                       vacature

 


OIR_Bestuur-Chris-Dhave

Chris D’havé, Secretaris

Eigen regie, zelfbepaling en zelfredzaamheid zijn in elke levensfase van belang. Als 60-plusser en ouder wordende mens sta je voor de vraag welke woonvorm het best bij je past, wat er nodig is aan voorzieningen en welke afspraken je hiertoe met medebewoners of buurtgenoten zou willen maken. En hoe instanties en organisaties in de sector wonen en zorg ertoe kunnen bijdragen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen op de manier die aansluit bij hun mogelijkheden, wensen en sociaal netwerk. Als secretaris van de Stichting Ouderen in Regie wil ik hieraan bijdragen. In ben werkzaam geweest op het gebied van re-integratie en belangenbehartiging en heb een achtergrond in de zorg. Als jong gepensioneerde heb ik ook zelf te maken met de hierboven genoemde vragen en dilemma’s.


OIR_Bestuur-Tineke-Wijers-Bettonvil

Tineke Wijers-Bettonvil, Penningmeester

De Stichting Ouderen in Regie sluit volledig aan op mijn inzichten van hoe ouder te worden. Zelf de regie houden en als ouderen voor elkaar zorgen, ieder met zijn eigen mogelijkheden, is voor mij belangrijk, vandaar mijn inzet voor dit initiatief. Na ruim 45 jaar in boekhoudkundige functies te hebben gewerkt is het penningmeesterschap van onze stichting een logische keuze.


OIR_Bestuur-Cor-Hogenboom

Cor Hogenboom, Bestuurslid

Ik heb al bijna 30 jaar een bedrijf dat zich richt op de kantoorinrichtingen. In het verleden ben ik actief geweest in medezeggenschapsraden, (school-) besturen en 9 jaar coach in de handbalsport. Ben tot voor kort 14 jaar voorzitter geweest van een omnisportvereniging, ben nog steeds voorzitter van een stichting waaronder een woongroep valt voor mensen met een beperking. Dit oudereniniatief heb ik mede opgezet. Tevens doe ik nog hand en spandiensten voor een sportvereniging buiten Boxtel. Kleinschalige wooninitiatieven en coöperatieve zorg van en door senioren waar de eigen regie vertrekpunt is, hebben mijn warme belangstelling.


OIR_Bestuur-Kees-de-Waal

Kees de Waal, Bestuurslid

Ik ben ruim 47 jaar werkzaam geweest binnen de gezondheidszorg waarvan 39 jaar als leidinggevende. Dus heb ik de hele kanteling van de de zorg bewust meegemaakt. Sinds mijn recentelijke pensionering  wil ik graag maatschappelijk betrokken blijven en hiervoor mijn kennis inzetten. Dit kan prima bij de club van Ouderen In Regie. Voor mij is het een nieuwe en boeiende ervaring om niet meer te denken en te handelen vanuit de zijde van een zorgorganisatie, maar juist vanuit de verbruikerskant. Dit geeft mij nieuwe inzichten en perspectieven. Het uitgangspunt Ouderen in Regie spreekt mij erg aan, omdat ik persoonlijk vind dat mensen zolang mogelijk de regie over hun eigen leven moeten blijven voeren en niet dat anderen zonder inspraak voor hen beslissen.


 

OIR_Bestuur-Jack-Farla

Jack Farla, Adviseur

Jarenlange ervaring in (leidinggevende) functies in ICT. In het kader van mijn meest recente functie in een grote zorgorganisatie (bestaande uit thuiszorg, zorg- en verpleeghuizen en ziekenhuis) een uitgebreide kennis van domotica. Deze kennis en ervaring wil ik graag delen met het bestuur van de stichting Ouderen in Regie Boxtel.


OIR_Bestuur-Willem-Kalverda

Willem Kalverda, Adviseur

Opgeleid als bouwkundig ingenieur en met een jarenlange ervaring in de ICT van enkele zorginstellingen(thuiszorg, kraam, JGZ en verzorgings- en verpleegtehuizen) wil ik graag mijn kennis inzetten voor de stichting Ouderen in Regie zowel op het gebied van wonen als op het gebied van zorg en onderlinge dienstverlening.


Joop van Dun, Adviseur

Als 60 plusser heb ik mij aangesloten bij Ouderen in Regie omdat ik mij betrokken voel bij hun doelstellingen, waarbij het oplossen en tegengaan van eenzaamheid onder ouderen mij het meest aanspreekt. Mijn kennis en ervaring als zakelijk dienstverlener op financieel, administratief en juridisch gebied stel ik graag beschikbaar voor de stichting.


Wim van Amelsfort, Adviseur

Graag zet ik mij in voor ouderen welke de woonsituatie niet goed meer kunnen overzien. Dat in relatie tot fysieke- en veiligheidsaspecten. Graag adviseer ik hen in een breed spectrum en toekomst gericht.


Print Friendly, PDF & Email