Werkgroep Kleinschalige woon(zorg) projecten

Zie voor een verslag de pagina van de jaarvergadering 2018.

Senioren huurwoning ? Zie ook deze link: ik-zoek-een-woning/seniorenwoningen/  en lees ook de prestatie overeenkomst tussen de Gemeente Boxtel – Woonstichting St. Joseph en de Huurders Belangen Vereniging.

Kijk welke kansrijke locaties in Boxtel we hebben bezocht (o.a. met een fietstocht op 15 oktober 2016) en wat is voor zover bekend nu de status.

MooiBoxtelKrant:

Boxtel, Ouderen in Regie is moedeloos, maar geeft de moed niet op !!(Brabants Dagblad 2 november 2017), mogelijk krijgen we meer kansen als de nieuwe Omgevingswet (naar verwachting in 2021) in werking treedt.

De activiteiten van de werkgroep:

Het verder inventariseren en uitkristalliseren van de woonwensen voor de korte en de langere termijn bij alle senioren die kenbaar gemaakt hebben aan de diverse initiatieven te willen deelnemen.

Hoe doen ze dit in andere gemeentes, b.v. Deurne ? Lees hier verslag van een bezoek op 20-12-2016.

Bent u geïnteresseerd, maar nog geen formulier ingevuld, doe het NU : OIR_Button-Klik-hier

Algemene Enquête woonwensen

Om tot duidelijk te onderscheiden groepen met uitgesproken woonwensen te komen, willen we door middel van een uit te voeren enquête inzoomen op tegenstellingen die tot nog toe aan bod zijn gekomen, zoals o.a.: grondgebonden woning of appartement; centrum of buitengebied; gemeenschappelijke voorzieningen of niet; gezamenlijke activiteiten of niet. Doel hierbij is groepen te creëren die ‘met elkaar’ iets willen of zich achter een initiatief willen scharen.

Uw wensen en uw inbreng zijn voor ons belangrijk. Bent u om een of andere reden niet in de gelegenheid geweest de enquête in te vullen en wilt u toch uw woonwensen mee laten tellen, vul dan alsnog dit formulier in en verzend het per e-mail naar info@oudereninregie.nl.

Het formulier vind U onder de knop OIR_Button-Klik-hier

Vervolg activiteiten:

  • Terugkoppeling resultaten enquête en marktplaats met diverse voorbeelden van kleinschalige woonvormen. Presentatie/marktplaats van diverse voorbeelden van te onderscheiden woonvormen/woonwensen die aansluiten bij de in de enquête gekozen woonvormen. Geïnteresseerden in de diverse wooninitiatieven kunnen tijdens deze bijeenkomst verder in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de aanwezige (uit te nodigen) wooninitiatieven.
  • Kenniscyclus gericht op het verzamelen en verspreiden van kennis ter ondersteuning van groepen bij het verder ontwikkelen van wooninitiatieven, met inleidingen over onder andere juridische vormen, w.o. Collectief Opdrachtgeverschap; door notaris, architectenbureau/projectontwikkelaar, e.a.
  • Excursies naar diverse wooninitiatieven aansluitend bij de woonwensen in de diverse groepen, waarbij leden van de groepen zelf deze excursies organiseren.
  • Het stimuleren van groepsvorming onder andere door groepen te stimuleren gezamenlijke uitstappen te organiseren (ook buiten het terrein van wooninitiatieven, bijvoorbeeld museumbezoek, daguitstap).
  • Het inventariseren van kansen in Boxtel en omgeving voor projecten/initiatieven wonen voor senioren in eigen regie.

15 oktober 2016 Fietsrondgang

Conform toezegging in de inspiratiebijenkomst werd op 15 oktober een verkennende fietstocht gehouden langs kansrijke locaties in Boxtel en Liempde, waar mogelijkheden liggen voor kleinschalige projekten voor seniorenwoningen, zowel koop- als huur.

Voor een overzicht van de gereden route met plattegronden   OIR_Button-Klik-hier,  voor een verslag met foto’s  OIR_Button-Klik-hier

Lees hier het verslag van de inspiratie bijeenkomst in de Walnoot op 15 juni 2016.  OIR_Button-Klik-hier

Print Friendly, PDF & Email