Stichting Seniorenvervoer Boxtel

Adres: Europalaan 16 5283AN Boxtel

Bestuur:

Voorzitter: Klaas Willem de Waal

Penningmeester: Willem Frederik Kalverda

Secretaris: Matheus Walterus Justinus Cornelis Savelkouls

De bestuurders en de vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Print Friendly, PDF & Email