Coöperatie 2019-09-25

Coöperatie Ouderen in Regie formeel van start met bijeenkomst 25 september 2019

Met de bijeenkomst ‘Wonen is meer dan een dak boven je hoofd’ op 25 september jl. gaf de Coöperatie Ouderen in Regie, die inmiddels formeel is opgericht, de aftrap voor haar activiteiten in het komende werkjaar. Met op de agenda het in kaart brengen en concreter maken van de wensen en eisen van (de 40 aanwezige) senioren op het gebied van wonen en woonomgeving.

Yvonne Witter, beleidsadviseur wonen-zorg bij Aedes (koepel van woningbouwcorporaties) schetste in haar presentatie ‘Lang zult u wonen’ een aantal dilemma’s en keuzemogelijkheden op het gebied van wonen. Dit tegen de achtergrond dat ouderen geacht worden zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, de verzorgingshuizen er niet meer zijn terwijl het aantal mantelzorgers de komende decennia sterk zal dalen. Uitdagingen liggen dan ook op het gebied van gemeenschapsvorming: omzien naar elkaar. Er is behoefte aan meer keuze aan woonvormen en de juiste mensen in de juiste woning; voorlichting zodat dat senioren zelf gaan anticiperen op de toekomst en preventie door het aanbieden van welzijn op maat.

Uitdagingen waarbij zowel gemeente, woningcorporaties als zorgaanbieders aan zet zijn.
Wat daarbij de wensen van senioren zelf zijn, kwam in het tweede deel van de bijeenkomst aan bod. In vier ‘wijkgroepen (Boxtel-Oost, Centrum/Breukelen, Selissen/Munsel en Lennisheuvel/Liempde/Esch) formuleerden de aanwezigen aan welke kwaliteitseisen zou moeten worden voldaan om daar als senior op een prettige manier te kunnen blijven wonen. Een vijfde groep boog zich over het programma van eisen voor een gemeenschappelijk woonproject.
In de top 3 in het programma van eisen op het gebied van wonen en woonomgeving in de Boxtelse wijken en dorpen staat: een meer gevarieerd woonaanbod voor senioren (huur/koop, ook voor senioren met een smalle beurs); betere vervoersmogelijkheden in de directe woonomgeving (boodschappenvervoer, vervoer van/naar activiteiten, bus en korte loopafstand tot bushaltes) en uitbreiding van ontmoetings- en multifunctionele faciliteiten in de buurt. Andere aandachtspunten zijn rustplekken in de groene omgeving, onderhouden van (tegel)paden, meer openbare toiletvoorzieningen voor de ‘hoge nood’. Om de sociale veiligheid te vergroten is meer aanwezigheid en zichtbaarheid van een wijkcoach/buurtcoördinator nodig. Burenhulp en onderlinge hulp vindt men belangrijk en daar zijn de bewoners ook zelf aan zet. Opvallend is dat wens voor een gezamenlijk eetpunt/koken voor elkaar in de eigen omgeving nog steeds als zeer gewenst wordt beoordeeld.

Er is groot enthousiasme voor het concept ‘hartjes in de wijk’ zoals dat in de (komende) ‘samenwerkingsagenda ouderen’ van de gemeente Boxtel wordt beschreven: een wijkpunt en ruimte waar diverse functies gecombineerd beschikbaar, toegankelijk en op loopafstand bereikbaar zijn voor (oudere) buurtbewoners: ontmoeten, wegwijs/loketfunctie, regelhulp, zorgfuncties.

Mensen die kiezen voor een gemeenschappelijke woonvorm, vinden een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte, een gemeenschappelijke schuur of opbergruimte noodzakelijk. Zonder ontmoetingsruimte is er volgens de aanwezigen geen sprake van een gemeenschappelijke woonvorm. M.b.t. de woonomgeving is een korte afstand tot winkels in de buurt (500-750 meter, max. 15 minuten lopen) en een korte afstand tot het openbaar vervoer een belangrijke eis. Opvallend is het grote/noodzakelijke belang dat de deelnemers hechten aan een directe en actieve relatie tussen de gemeenschappelijke woonvorm met de buurt.

Het programma van eisen op het gebied van wonen en woonomgeving zal de komende tijd actief onder de aandacht worden gebracht van o.a. gemeente, woningbouwvereniging, ontwikkelaars van bouwprojecten en zorg- en welzijnsorganisaties. Leden van de Coöperatie die bij de gesprekken met de gemeente, projectontwikkelaars en/of de aanbieders van woon-, zorg- en welzijnsdiensten betrokken willen zijn, worden hiertoe van harte uitgenodigd.

U kunt zich hiervoor aanmelden op cooperatie@oudereninregie.nl

Print Friendly, PDF & Email