Ouderen in Regie

OIR_Header-OudereninRegie

Stichting Ouderen in Regie Boxtel is een Burgerinitiatief zonder winstoogmerk voor alle senioren in Boxtel met als doelstelling:

  • Ondersteuning en advies bieden ter bevordering van Eigen Regie door senioren bij wonen, welzijn en zorg in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel.
  • Opzetten, ondersteunen en adviseren van (werkgroepen) kleinschalige woon initiatieven door senioren met als vertrekpunt eigen regie waarbij ook zorg zelf georganiseerd kan worden.
  • Stimuleren van coöperatieve zorg door en voor senioren in buurten en wijken en het mede opzetten van zorgcoöperaties waarbij eigen regie en wederkerigheid centraal staat.

Dat willen we bereiken door:

  • Gevraagd en ongevraagd advies aan en overleg met Gemeente, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en woningcorporaties over alle onderwerpen die van belang zijn voor het bevorderen van eigen regie van senioren bij wonen, welzijn en zorg.
  • Het verwerven van financiële middelen, subsidies, schenkingen en fondsen om ondersteuning te kunnen geven aan initiatieven op het gebied van wonen, zorg en welzijn die uitgaan van eigen regie en deze ook te kunnen faciliteren.
  • Het stimuleren en aangaan van allianties ter bevordering van passende zorg, welzijn en huisvesting voor senioren met als oogmerk het voeren van eigen regie.

Werkwijze:

Doordat Stichting Ouderen in Regie Boxtel een burgerinitiatief is wordt er altijd gewerkt vanuit de burger. Burgers bundelen hun ideeën en krachten in werkgroepen om samen stappen te zetten naar realisatie van hun wensen en ambities. Hierbij is de burger zelf verantwoordelijk en actief betrokken bij alles wat het burgerinitiatief doet. Het stichtingsbestuur en haar adviseurs, uitsluitend vrijwilligers, stimuleren en coördineren alle activiteiten en laten zich voeden vanuit de diverse werkgroepen. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van kennis en vaardigheden van de senioren om tot goede resultaten te komen. Samen zoeken en ontdekken van mogelijkheden om zoveel mogelijk zelf de regie te houden en datgene te doen wat mogelijk is om goed oud te kunnen worden.
 Ons motto is daarom www.wachtnietaf.nl.

Eigen Regie:

Je bepaalt zelf zoveel mogelijk wat goed voor je is bij wonen, welzijn en zorg.

Print Friendly, PDF & Email