Mededelingen special

                                                                  

Beste betrokkenen bij Stichting Ouderen in Regie Boxtel,

 

Bij het verstrijken van 2018 en met de feestdagen in zicht wil ik graag even stilstaan bij het afgelopen jaar.

Dit jaar heeft u er mede toe bijgedragen dat Stichting Ouderen in Regie Boxtel zich verder heeft kunnen ontwikkelen, hartelijke dank daarvoor.

Het afgelopen jaar heeft ” Ouderen in Regie ” zoals het intussen in Boxtel bekend staat veel werk gemaakt van het aanknopen van relaties met Woon – Welzijns -en Zorginstanties die een bijdrage kunnen en willen leveren in het bereiken van onze idealen en doelen.

Dit jaar is nogmaals duidelijk geworden dat er grote behoefte is aan maatwerk op het terrein van wonen, welzijn en zorg voor alle ouderen binnen onze gemeente. Deze noodzaak wordt ook onderschreven door het provinciaal bestuur van de KBO  hetgeen geleid heeft tot constructief overleg en mogelijke samenwerking met KBO Boxtel en Liempde.

Zelf een uitvoerende coöperatie oprichten die zorg gaat leveren is dit jaar definitief gewijzigd in de optie een brede coöperatie te gaan vormen die de kwaliteit en eigen regie in de domeinen wonen, welzijn en zorg gaat stimuleren en bewaken. Ook het opzetten van kleinschalige woon-zorg projecten op wijkniveau zal een taak worden van de toekomstige coöperatie.

Daarvoor zijn intussen contacten gelegd met zorgaanbieders, woonstichting en KBO die het langer thuis wonen door ouderen ook als een uitdaging zien.

Voor 2019 zal het een uitdaging zijn om de ambities werkelijkheid te laten worden en zal ook in samenwerking met bovengenoemde partijen én Zorgverzekeraars onderzoek gedaan worden naar het realiseren van kleinschalige wijkvoorzieningen waar wonen, zorg en welzijn bij elkaar komen. Intussen groeit het aantal ouderen ook in Boxtel gestaag !

Kortom een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen waarin o.a. de Emancipatie van ouderen leidend zal zijn.

Ik hoop dat we met elkaar erin slagen vanuit nieuwe omstandigheden nieuwe  mogelijkheden te maken. Dat kan alleen in samenwerking en met een realistische visie en realiseerbare doelen.

Ik hoop dat we het komende jaar weer op elkaar kunnen rekenen en dat onze gezamenljike inzet beloond gaat worden.

 

Fijne feestdagen en een opbouwend 2019 gewenst.

met hartelijke groet,

Ad van den Brand, voorzitter. 

Print Friendly, PDF & Email