Coöperatie 2018-03-14

De volgende stap naar een Coöperatie

Op 14 maart 2018 heeft de Stichting Ouderen in Regie de bijeenkomst ‘De volgende stap naar een Coöperatie voor woon- welzijns- & zorgdiensten’ gehouden in de Walnoot.

Onderstaand de motivatie en agenda. Voor een verslag zie hoofdpagina Coöperatie WWZ.

Tijdens deze bijeenkomst presenteerde de Coöperatie zich in haar doelstelling ‘het bevorderen van zelfredzaamheid en behoud van eigen regie in keuzes voor wonen, welzijn en zorg’ en de wijze waarop ze deze doelstelling wil realiseren. (Potentiële) leden en belangstellenden en organisaties in het domein wonen, welzijn en zorg gingen met elkaar in gesprek over het nut en de meerwaarde van een Coöperatie.
Aan vertegenwoordigers van organisaties in Boxtel die een rol hebben in het domein van wonen, welzijn en zorg is de vraag voorgelegd zich kort te presenteren in hun taken en de wijze waarop ze daar invulling aan geven. Ook hebben zij aangegeven wat ze van de Coöperatie verwachten en waarin de Coöperatie van betekenis kan zijn om hun doelstellingen te bereiken.

Het programma van de bijeenkomst zag er als volgt uit:

1. Inleiding en welkom door Ad van den Brand, voorzitter Stichting Ouderen in Regie

2.Coöperatie voor woon- welzijns- en zorgdiensten i. o. Aanleiding, doelstelling en werkwijze.

3. Reflectie door organisaties in Boxtel op het terrein van wonen, welzijn en zorg:

 Zorggroep Elde (Eric Hardy), namens de thuiszorgaanbieders
 KBO (Wim van Erp)
 Contour de Twern (Ineke Matheeuwsen)
 Huurdersbelangenvereniging HBV, (Ad Boleij)
 Woonstichting Sint Joseph (Inge Huisman)

4. Discussie en aanvullingen potentiële leden en belangstellenden

5. Conclusies en vervolg

De bijeenkomst stond open voor alle belangstellenden.

Voor meer informatie:
Chris D’havé, secr. Stichting Ouderen in Regie
tel.: 06-20613339 e-mail: info@oudereninregie.nl


Een nieuwe werktitel: Coöperatie voor Woon-, Welzijns- en Zorgdiensten als vervolg op de inspiratiebijeenkomsten van september vorig jaar.


 Nabeschouwing Inspiratiebijeenkomsten “Op weg naar een Zorgcoöperatie” in september 2017.

De Inspiratiebijeenkomsten ‘Op weg naar een Zorgcoöperatie’ vonden plaats op 20 september 2017 in de Walnoot, Boxtel, op dinsdag 26 september 2017 in de Orion, Lennisheuvel en op woensdag 27 september 2017 in de Kloosterhof, Liempde.

Tijdens deze bijeenkomsten werden de aanleiding, het gedachtengoed en de uitgangspunten van de Zorgcoöperatie gepresenteerd. Aanvullend op de presentaties van de aanwezige (thuis)zorg -aanbieders: Vivent, Zorggroep Elde en Standby thuiszorg, werden de samenwerkingsmogelijkheden met de Zorgcoöperatie verkend. Daarbij gaat het om voorlichting en informatie over de voorzieningen die er zijn; preventie; het vertolken en signaleren van de wensen van (potentiële)hulpvragers, afstemming informele en formele zorg en het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van potentiële hulpvragers en initiatieven onderlinge hulp. Na de bijeenkomst konden de deelnemers zich aanmelden als lid van coöperatie.

Profilering op wonen, welzijn en zorg

Mede naar aanleiding van de vaak gehoorde reactie dat de coöperatie zich teveel op zorg zou richten, terwijl welzijn en wonen daar in feite aan voorafgaan of voorwaardelijk voor zijn, hebben we besloten tot een bredere profilering.

We willen de coöperatie richten op het geheel van wonen, welzijn en zorg (dit laatste vooral in de sfeer van preventie en informele zorg). Dit met als uitgangspunt dat we geen taken van andere organisaties willen overnemen. We willen vooral verbinden en ervoor zorgen dat diensten binnen welzijn en zorg beter toegankelijk zijn en aansluiten bij waar senioren en burgers behoefte aan hebben bij het in handen nemen van hun toekomst op gebied van wonen, welzijn en zorg. Ook willen we aanbieders van zorg en welzijn ertoe aanzetten zorg op maat te leveren uitgaande van de situatie van de hulpvrager.

Met de coöperatie streven we naar een maximale ondersteuning van de zelfredzaamheid en het behoud van de eigen regie op dit vlak. De coöperatie wil die doelstelling bereiken door op individueel niveau begeleiding en advies te bieden bij het vinden van een effectieve en wenselijke route voor het bereiken van de diensten op het gebied van welzijn, wooncomfort en zorg. Ten aanzien van andere organisaties in het domein van wonen, zorg en welzijn, willen we aanvullend zijn en waar er behoefte aan is, gezamenlijk zaken (o.a. bijeenkomsten) organiseren. Leden van de coöperatie worden in de gelegenheid gesteld om aan te geven waarop het bestuur van de coöperatie zich voor het bereiken van de doelstellingen moet richten.

Momenteel proberen we een breder draagvlak te krijgen door de samenwerking te zoeken met organisaties zich op dezelfde of vergelijkbare doelen richten en een achterban hebben van senioren.

Lees hier ook wat het Brabants Centrum bericht op 12 november 2017.

Lees het commentaar in het Brabants Dagblad van 4 oktober en het antwoord daarop van Ad van den Brand voorzitter Ouderen in Regie.

Lees hier ook wat het Brabants Centrum bericht op 13 juli j.l.

Meer informatie:

E-mail: cooperatie@oudereninregie.nl

Website: oudereninregie.nl

Lees ook: Wat is een zorgcoöperatie.

Lees meer : concept visie op de zorgcoöperatie

Print Friendly, PDF & Email