Coöperatie


e-mail adres: cooperatie@oudereninregie.nl

We zijn er: de Coöperatie in Boxtel is er, kom ons versterken, meldt U aan als lid !  Hier is het inschrijfformulier.

Op 9 maart 2023 organiseert de Coöperatie Ouderen in Regie een informatiebijeenkomst met als thema de Regiovisie van de samenwerkende organisaties Verpleging Verzorging Thuiszorg (VVT) Noordoost Brabant en Zorg aan huis.
Aansluitend vindt er een ledenvergadering plaats met op de agenda de besluitvorming over de toekomst van Ouderen in Regie; bestuurszaken; werkplan 2023 en stand van zaken lopende activiteiten (stand van zaken Hartjes in de Wijk; Woonzorgvisie gemeente en Woonwensenonderzoek OiR en KBO; Seniorenvervoer Boxtel en CPOwonen)
De bijeenkomst zal plaatsvinden in gemeenschapshuis De Walnoot (Huiskamer).
We hopen u op 9 maart a.s. te kunnen ontmoeten

op 21 april 2022 heeft onze informatiebijeenkomst  over het PGB (Persoonsgebonden Budget) plaatsgevonden.   antwoorden op veel van uw vragen, lees hier het verslag.          Lees ook het verslag Coöperatie zaken.

Op 11 november vond de ledenvergadering van de Coöperatie plaats in de Walnoot. Zie hier het verslag van de bijeenkomst (voor de presentaties klik op de link in het verslag)

opgave-werkgroepen-en-algemeen-bestuurslid

Lees onze Nieuwsbrief hier.

Hier vindt u het Jaarverslag 2022

 

Maak Uzelf sterk samen met vele andere senioren: wordt lid ! Lees hier onze folder en download het aanmeldingsformulier.


Uit de “Week van de Ideeën” onze ideeën aan de gemeenteraad, lees hier.


Lees hier onze reactie aan de gemeenteraad op de enquête Kerntakendiscussie Boxtel


Aandacht voor ouderen die geïsoleerd raken door de maatregelen tegen het coronavirus. klik hier.

Extra informatie over advies en hulp over de maatregelen tegen het coronavirus. klik hier

Wie fungeren momenteel als bestuurders van de Coöperatie ? klik hier.

De werkgroep senioren-vervoer van de Coöperatie heeft veel werk verzet, met als resultaat de oprichting van de stichting Seniorenvervoer Boxtel en de aanschaf van een elektrische KIA E-Soul, waarmee op 4 november 2021 de officiële start van het seniorenvervoer gemaakt gaat worden in Boxtel. Voor actuele informatie zie de website seniorenvervoerboxtel.nl.     Lees ook wat het Brabants Dagblad hierover schrijft.

Verslag bijeenkomst 12 december 2019: Coöperatie ouderen in Regie hield in de Walnoot een bijeenkomst m.b.t. de concept beleidsnotitie “Samen ouder worden in Boxtel” en de rol van de Coöperatie bij de uitwerking hiervan. Bekijk ook de inleiding en de presentatie.


Verslag bijeenkomst 25 september 2019 “Wonen is meer dan een dak boven je hoofd” in de Walnoot van . Programma


Verslag bijeenkomst 17 april 2019: Kwaliteit van wonen en leven senioren in Boxtel.(voor de presentaties klik op de betreffende link)


Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 24 januari 2019.


Voor de diverse bijlagen t.b.v. de bijeenkomst klik hier:

Concept doelomschrijving Coöperatie

Werkprogramma 2019 Werkgroep Ouderen actief/Coöperatie

Samengevat werkprogramma

Achtergrond informatie en gegevens ter onderbouwing noodzaak seniorenbeleid.


Het Brabants Centrum over de Coöperatie Ouderen in Regie.


Het Brabants dagblad over ouderenbeleid in Boxtel.


Nieuws van de regering: 164 miljoen euro voor nieuwe stimuleringsregeling Wonen en Zorg.

PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute

 

Print Friendly, PDF & Email