Bestuur Coöperatie

Alle bestuurders zijn onbezoldigde vrijwilligers

Kees de Waal, Voorzitter
Chris D’Havé, Secretaris
Theo Savelkous, Bestuurslid
Willem Kalverda, Penningmeester

Print Friendly, PDF & Email