Agenda

OIR_Header_Agenda

de bijeenkomst van de ZorgSamenBuurt ging helaas niet door i.v.m. te weinig aanmeldingen. Jammer !

21-04-2022 Informatiebijeenkomst in gemeenschapshuis De Walnoot, aanvang 19:30u over Persoonsgebonden Budget (PGB) in de zorg. Lees hier de vooraankondiging.  Lees hier het programma !

11-11-2021: 19:30 uur aanvang ledenvergadering Coöperatie Ouderen in Regie in de Walnoot. Uitnodiging

 10 – 12 uur maandelijkse koffieochtend (elke eerste dinsdag van de maand en 14 dagen later op donderdag) in de huiskamer van de Rots; alle wijkbewoners zijn van harte welkom. 

12 december 2019: Coöperatie ouderen in Regie bijeenkomst m.b.t. de concept beleidsnotitie “Samen ouder worden in Boxtel” en de rol van de Coöperatie bij de uitwerking hiervan. Zie het verslag onder tabbladcoöperatie

29 september zijn we weer aanwezig op de Boxtel Oostdag. (helaas afgelast vanwege de slechte weersverwachtingen)

25 september: Coöperatie Ouderen In Regie organiseert bijeenkomst “Wonen is meer dan een dak boven je hoofd”  in de Walnoot aanvang 19:30u, einde ca. 21:30u. Zie het verslag onder tabbladcoöperatie

17 april 2019: heeft de Coöperatie Ouderen in Regie i.o. een informatie bijeenkomst georganiseerd “Kwaliteit van Wonen en Leven Senioren in Boxtel“. Zie het verslag onder tabblad “coöperatie“.

Uitnodiging voor deelname aan een fietstocht.Deze vindt regelmatig plaats bij geschikt weer. Voor deelname bel ZorgSamenBuurt Oost op nr  0630 223424.


24 januari 2019: Bijeenkomst vaststellen Coöperatie werkprogramma 2019. Aanvang: 19:30u, einde ca 22.00u. Plaats: Elisabethsdael,Mgr. Bekkersstraat 6. Zie hier de Agenda


29 november 2018: Bijeenkomst start Coöperatie. In Elisabethsdael, aanvang 19:30u.


30 september 2018: wij zijn aanwezig op de Boxtel-Oostdag (nabij de Rots)


19 juli 2018: Vervolgbijeenkomst: verdere vorm en inhoud Coöperatie voor Woon-, Welzijns- & Zorgdiensten, plaats De Walnoot.


23 april 2018: Openbare Jaarvergadering van de Stichting Ouderen in Regie Boxtel. Plaats: de Walnoot Lees hier meer


14 maart 2018: Vervolgbijeenkomst: volgende stap naar een Coöperatie voor Woon-, Welzijns- & Zorgdiensten, plaats: De Walnoot.


6 maart 2018: 10 – 12 uur start van een maandelijkse koffieochtend in de Rots.


20 december 2016: excursie naar reeds gerealiseerde kleinschalige woonprojecten voor senioren (buiten Boxtel). Raadpleeg regelmatig deze agenda pagina. Lees hier het verslag.

Lees ook de pagina Werkgroep Kleinschalige Woon(zorg) projecten 

Enquête ZorgSamenBuurt Oost! *)     Heeft u vragen? Neem dan contact op met Ans van den Brand. Tel.: 0411 – 67 63 27 of stuur een e-mail naar zorgsamenbuurt@oudereninregie.nl. Het formulier vind u onder de knop “Klik hier” hieronder. Wij houden u op de hoogte van het vervolg!    OIR_Button-Klik-hier


*) omwille van de ruimte zijn bij deze oudere agendapunten de teksten ingekort of verwijderd, via de link of in ons archief kunt U meer informatie vinden, indien gewenst.

Print Friendly, PDF & Email