ZorgSamenBuurt

 oir_header-werkgroepen-zsbo4

e-mail adres: zorgsamenbuurt@oudereninregie.nl


Tot onze grote schrik en verdriet bereikte ons het bericht, dat 17 januari 2020 Toon van Weert is overleden. Toon is 75 jaar geworden en was (mede)organisator van de fietstochten van ZorgSamenBuurt Oost en zeer gewaardeerd om zijn opgewekte karakter. We zullen hem missen en wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.


ZorgSamenBuurt Oost, vóór bewoners dóór bewoners.

Hoewel ZorgSamenBuurt Oost (ZSBO) ontstaan is vanuit Ouderen In Regie die hulp aan ouderen op alle gebieden van wonen, welzijn en zorg voorstaat, is de ZSBO een telefonische hulpdienst die voor alle mensen in Boxtel Oost bedoeld is, jong en oud en van alle gezindten.

Iederéén die hulp nodig heeft wanneer de gebruikelijke ‘vaste’ hulplijnen uitvallen kan een beroep op de ZSBO doen.

We stellen nadrukkelijk dat men géén lid van de ZSBO of van Ouderen In Regie hoeft te zijn om dit te doen.

Even doorlopen wat voor hulp de ZSBO afgelopen jaar heeft geboden:

bij verschillende mensen is er tuinwerk verricht; mensen zijn naar    ziekenhuizen vervoerd; acute hulp bij noodsituatie thuis; klussen aan en in huis; koffiebijeenkomsten op eerste dinsdagen van de maand in de Rots; fietstochten uitgezet.

Er is in de tussentijd ook gesproken met andere hulpinstanties zoals Elde Thuiszorg, Vivent, ContourdeTwern, Huiskamer Hoogheem, Kinderboerderij Oost en Vincentius. Hieruit zijn enkele hulpvragen opgelost door sommige van onze betrokken vrijwilligers.

Sinds onze oprichting in oktober 2016 is de indruk ontstaan dat er flinke drempels bij de mensen in Oost bestaan om hulp te vragen. Bovendien verkeert men in de veronderstelling dat men lid moet zijn om onze hulp in te roepen. En men denkt dat we er alleen maar senioren willen helpen. Dit is volkomen onterecht.

Zoals boven reeds genoemd komt iederéén in héél Boxtel Oost in aanmerking voor hulp van onze kant. Wel willen we benadrukken dat wij niet op de stoel van de reguliere hulpinstanties zitten. Als burgerinitiatief geldt nog steeds ons motto:

buurtbewoners helpen buurtbewoners!

Hoewel we reeds uit een redelijk pool aan enthousiaste vrijwilligers kunnen putten en géén tegenprestatie van hulpvragers verwacht wordt, kunnen we altijd weer nieuwe hulpkrachten gebruiken.

Voor iedereen die ofwel hulp wil verlenen of hulp nodig heeft volgt hier nog ons ZSBO- telefoonnummer:  0630223424. Deze lijn is op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 uur.

We hopen in 2019 weer veel mensen van dienst te kunnen zijn.

       Uw telefoonteam (werkdagen van 09 – 17 u) bestaat uit:

Henny de Haan,
Henk Spooren,
Robbert van der Velden,
Riet van Heesch
Ans van den Brand.

ZorgSamenBuurt Oost verricht door middel van vraag- en aanbod kleine diensten aan bewoners van de wijk Oost.

Dit alles gebeurt door vrijwilligers. Ook jongeren zijn bij ons van harte welkom.

    Koffie met een praatje.  (eerstvolgende koffieochtend is 3 maart 2020)

Beste wijkbewoner,

Iedere 1e dinsdag van de maand wordt er door ZorgSamenBuurt Oost koffie geschonken in de Rots,  de huiskamer van Boxtel Oost, van 10.00 tot 12.00 uur. Wij nodigen u als wijkbewoner, zowel jong als oud, daarvoor van harte uit.

Gezellig onder het genot van een kopje koffie elkaar beter leren kennen en een praatje maken.

De  koffie kost € 1,00 en het 2e kopje koffie is gratis.

We hopen zo de onderlinge contacten in de buurt te verstevigen.

ZorgSamenBuurt Oost schenkt voor U klare koffie: lees hier


Nieuwsbrief 2018.

Beste bewoner van Boxtel Oost,

Aan het einde van het jaar willen we u laten weten hoe het de ZorgSamenBuurt is vergaan in 2018.

We hebben minder telefoontjes met een hulpvraag gekregen dit jaar, maar hebben toch de volgende hulp verleend:

-vervoer naar het ziekenhuis

-kleine reparatieklusjes bij een mevrouw

-hulp in de tuin

-hulp bij het tillen van een kind bij moeder met rugklachten

Begin dit jaar zijn we een koffieochtend gestart in de Rots. Dit vindt plaats op de eerste dinsdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur. De eerste keer was dit natuurlijk goed bezocht (25 personen), verder komen er 5-15 bezoekers. Dit is niet erg veel, maar degenen die komen vinden het erg gezellig. Dus we gaan voorlopig door met de ochtenden. In januari van het nieuwe jaar vindt deze plaats op 8 januari en in maart op 12 maart (5 maart carnaval). Wij nodigen u van harte uit voor “Koffie met een Praatje”.

In een deel van de Puccinistraat bestond al een koffieochtend. Deze lijkt een beetje dood te bloeden. We willen bij de bewoners vragen of er een behoefte is aan een andere gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Ook wordt er op donderdag in de oneven weken een fietstocht georganiseerd. Henk Spooren zet deze tochten uit en iedereen mag zich hier bij aansluiten. Aanmelden is niet nodig. Vertrek stipt om 09.30 uur vanaf Puccinistraat 53 (poort zijkant). De eerste fietstocht in het nieuwe jaar is op 17 januari.

We hebben ons gepresenteerd bij de Boxtel Oostdag en bij andere gelegenheden.

Het blijkt moeilijk om continu bekendheid te geven aan onze activiteiten. Daarom gaan we weer proberen om iets over ZorgSamenBuurt Oost te vertellen in de diverse Boxtelse krantjes, maar ook u kunt mensen in uw omgeving wijzen op de ZSBO.

ZorgSamenBuurt Oost wenst iedereen fijne Kerstdagen en een mooi, maar vooral gezond 2019.


Wilt U ook graag meedoen met een van de activiteiten van de ZorgSamenBuurt of heeft U een idee voor iets nieuws, aarzel niet, laat van U horen: bel bovenstaand nummer of mail naar bovenstaand mailadres ! Doe mee, meedoen is leuk !!

Met grote regelmaat vindt bij geschikt weer een prettig georganiseerde fietstocht plaats. Doe mee !

Neemt U nog niet deel aan de ZorgSamenBuurt Oost en wilt U alsnog deelnemen OIR_Button-Klik-hier of bel ons bovenstaand telefoonnummer.


Nog een geslaagd initiatief van de Stichting Ouderen in Regie:

Het eetpunt Elisabethsdael blijft bestaan: Lees hier.


Ook de Wijkkrant Boxtel-Oost bericht over onze ZorgSamenBuurt: lees hier

Voor een verslag van de startbijeenkomst in de Rots op 18 oktober 2016 OIR_Button-Klik-hier

Print Friendly, PDF & Email