ZorgSamenBuurt

 oir_header-werkgroepen-zsbo4

e-mail adres: zorgsamenbuurt@oudereninregie.nl


ZorgSamenBuurt Oost, vóór bewoners dóór bewoners.

Nieuwsbrief                      coronavirus                         maart 2020

Even een berichtje van onze kant.

We kunnen er niet omheen in deze hectische tijd. Zorgen voor elkaar in deze coronacrisis. Als ZorgSamenBuurt letten we al op elkaar, ondersteunen elkaar en bieden hulp als dat nodig is.

Dus zeker in deze tijd, waarin het mijden van sociale contacten een must is, is het heel belangrijk om met elkaar in contact te blijven.

De meeste van onze deelnemers horen immers bij de doelgroep “ouderen” en zijn daarom extra kwetsbaar.

Waarschijnljjk hebt u al uit Brabants Centrum, Mooi Boxtel alsook de extra bijlage van KBO kunnen vernemen, dat Contour de Twern en de werkgroep “Samen ouder worden in Boxtel” intensief samenwerken in opdracht van de gemeente.

Contour de Twern is de coördinerende partij in deze.

Heeft u hulp of ondersteuning nodig, in welke vorm dan ook, kunt u nog steeds contact opnemen met ZorgSamenBuurt Oost, telefoonnummer 06 30223424, voorlopig ook in het weekend. Wij kijken of we iets voor u kunnen doen. Is dat niet mogelijk sturen wij uw hulpvraag door naar Contour de Twern. 

Wel moeten we de richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Die zijn sinds gisteren zoals u wellicht hebt vernomen, flink aangescherpt.

Ook als u behoefte heeft aan een praatje, kan dat uiteraard via de ZorgsSamenBuurt telefoon.

Wij hopen dat deze crisis heel snel voorbij zal gaan, maar voorlopig moeten we extra goed op elkaar letten.

Wij wensen u het allerbeste, maar vooral gezondheid en aarzel niet om te bellen als u hulp of ondersteuning nodig heeft. Ook als u iemand in uw buurt kent, die hulp of ondersteuning kan gebruiken, kan die een beroep op ons doen. Leeftijd speelt hierbij geen rol.

Namens werkgroep ZorgSamenBuurt Oost,

Ans van den Brand 

Henny de Haan


Hoewel ZorgSamenBuurt Oost (ZSBO) ontstaan is vanuit Ouderen In Regie die hulp aan ouderen op alle gebieden van wonen, welzijn en zorg voorstaat, is de ZSBO een telefonische hulpdienst die voor alle mensen in Boxtel Oost bedoeld is, jong en oud en van alle gezindten.

Iederéén die hulp nodig heeft wanneer de gebruikelijke ‘vaste’ hulplijnen uitvallen kan een beroep op de ZSBO doen.

We stellen nadrukkelijk dat men géén lid van de ZSBO of van Ouderen In Regie hoeft te zijn om dit te doen.

Even doorlopen wat voor hulp de ZSBO afgelopen jaar heeft geboden:

bij verschillende mensen is er tuinwerk verricht; mensen zijn naar    ziekenhuizen vervoerd; acute hulp bij noodsituatie thuis; klussen aan en in huis; koffiebijeenkomsten op eerste dinsdagen van de maand in de Rots; fietstochten uitgezet.

Er is in de tussentijd ook gesproken met andere hulpinstanties zoals Elde Thuiszorg, Vivent, ContourdeTwern, Huiskamer Hoogheem, Kinderboerderij Oost en Vincentius. Hieruit zijn enkele hulpvragen opgelost door sommige van onze betrokken vrijwilligers.

Sinds onze oprichting in oktober 2016 is de indruk ontstaan dat er flinke drempels bij de mensen in Oost bestaan om hulp te vragen. Bovendien verkeert men in de veronderstelling dat men lid moet zijn om onze hulp in te roepen. En men denkt dat we er alleen maar senioren willen helpen. Dit is volkomen onterecht.

Zoals boven reeds genoemd komt iederéén in héél Boxtel Oost in aanmerking voor hulp van onze kant. Wel willen we benadrukken dat wij niet op de stoel van de reguliere hulpinstanties zitten. Als burgerinitiatief geldt nog steeds ons motto:

buurtbewoners helpen buurtbewoners!

Hoewel we reeds uit een redelijk pool aan enthousiaste vrijwilligers kunnen putten en géén tegenprestatie van hulpvragers verwacht wordt, kunnen we altijd weer nieuwe hulpkrachten gebruiken.

Voor iedereen die ofwel hulp wil verlenen of hulp nodig heeft volgt hier nog ons ZSBO- telefoonnummer:  0630223424. Deze lijn is op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 uur.

We hopen in 2019 weer veel mensen van dienst te kunnen zijn.

       Uw telefoonteam (werkdagen van 09 – 17 u) bestaat uit:

Henny de Haan,
Henk Spooren,
Robbert van der Velden,
Riet van Heesch
Ans van den Brand.

ZorgSamenBuurt Oost verricht door middel van vraag- en aanbod kleine diensten aan bewoners van de wijk Oost.

Dit alles gebeurt door vrijwilligers. Ook jongeren zijn bij ons van harte welkom.

    Koffie met een praatje.  (eerstvolgende koffieochtend is 7 april 2020)

Beste wijkbewoner,

Iedere 1e dinsdag van de maand wordt er door ZorgSamenBuurt Oost koffie geschonken in de Rots,  de huiskamer van Boxtel Oost, van 10.00 tot 12.00 uur. Wij nodigen u als wijkbewoner, zowel jong als oud, daarvoor van harte uit.

Gezellig onder het genot van een kopje koffie elkaar beter leren kennen en een praatje maken.

De  koffie kost € 1,00 en het 2e kopje koffie is gratis.

We hopen zo de onderlinge contacten in de buurt te verstevigen.

ZorgSamenBuurt Oost schenkt voor U klare koffie: lees hier


Hier leest U de Nieuwsbrief 2018.


Wilt U ook graag meedoen met een van de activiteiten van de ZorgSamenBuurt of heeft U een idee voor iets nieuws, aarzel niet, laat van U horen: bel bovenstaand nummer of mail naar bovenstaand mailadres ! Doe mee, meedoen is leuk !!

Met grote regelmaat vindt bij geschikt weer een prettig georganiseerde fietstocht plaats. Doe mee !

Neemt U nog niet deel aan de ZorgSamenBuurt Oost en wilt U alsnog deelnemen OIR_Button-Klik-hier of bel ons bovenstaand telefoonnummer.


Nog een geslaagd initiatief van de Stichting Ouderen in Regie:

Het eetpunt Elisabethsdael blijft bestaan: Lees hier.


Ook de Wijkkrant Boxtel-Oost bericht over onze ZorgSamenBuurt: lees hier

Voor een verslag van de startbijeenkomst in de Rots op 18 oktober 2016 OIR_Button-Klik-hier

Print Friendly, PDF & Email