Coöperatie


e-mail adres: cooperatie@oudereninregie.nl

We zijn er: de Coöperatie in Boxtel is er.

Lees onze Nieuwsbrief hier.

Hier vindt u het Jaarverslag 2020

Bekijk het interview van het bestuur met Omroep Dommelland.

Locatie: 2 juweeltjes in Boxtel-Oost, de Generatie tuin bij de Kinderboerderij.

Maak Uzelf sterk samen met vele andere senioren: wordt lid ! Lees hier onze folder en download het aanmeldingsformulier.


Uit de “Week van de Ideeën” onze ideeën aan de gemeenteraad, lees hier.


Lees hier onze reactie aan de gemeenteraad op de enquête Kerntakendiscussie Boxtel


Aandacht voor ouderen die geïsoleerd raken door de maatregelen tegen het coronavirus. klik hier.

Extra informatie over advies en hulp over de maatregelen tegen het coronavirus. klik hier

Wie fungeren als bestuurders bij de oprichting ? klik hier.

De werkgroep senioren-vervoer van de Coöperatie is druk bezig te onderzoeken of een senioren vervoer, zoals in vele gemeenten al gerealiseerd is, ook in Boxtel gestalte kan krijgen. Twee factoren zijn hier van wezenlijk belang: financiering en nog belangrijker VRIJWILLIGERS. Bent U bereid, of kent U mensen, die bereid zijn enkele uren per week te fungeren als chauffeur op onze auto(‘s) of als planner/coördinator, laat het ons dan snel weten via bovenstaand mail-adres. Zonder vrijwilligers kunnen we niet verder. Alle senioren in Boxtel zullen U dankbaar zijn. Verder nieuws volgt binnenkort op deze website. Lees ook wat het Brabants Dagblad hierover schrijft.

13 of 14 mei 2020 organiseert de Coöperatie een bijeenkomst  “Wat is eigen regie en hoe kunnen we die versterken” Exacte plaats, datum en tijd wordt nader bekend gemaakt. Lees hier de inleiding.

Werkplan 2020

In 2020 zal de Coöperatie activiteiten ontwikkelen op de volgende onderdelen:

 1. Senioren vervoer: voorbereiden en realiseren seniorenvervoer in Boxtel van huisdeur naar bestemming en terug.
 2. Ontmoetingsmogelijkheden in de wijk: aansluitend op het voorstel ‘hartjes in de wijk’ uit het werkplan Samen Ouder Worden in Boxtel.
 3. Eigen regie in wonen, welzijn en zorg:
  • Kwaliteitsbeoordeling ‘eigen regie’ bij aanbieders van wonen, welzijn en zorg: gesprekken met aanbieders van woon- zorg- en welzijnsdiensten over de ruimte voor eigen regie (en haalbaarheid daarvan binnen de huidige context).
  • Themabijeenkomst voor leden: ‘Wat is eigen regie en hoe kun je die versterken’.
 4. Seniorenhuisvesting in relatie tot de nodige voorzieningen, incl. toepassing Omgevingswet.
 5. Woonwensen onderzoek (enquête huis aan huis). Schriftelijke enquête aangevuld met huis aan huis gesprekken met senioren.
 6. Locatie-onderzoek naar bouwmogelijkheden met leden van de Coöperatie.
 7. Activiteiten die voortkomen uit de beleidsagenda Samen Ouder Worden in Boxtel.
 8. Nieuwsbrief: (april, juli, oktober, december 2020)

Verslag bijeenkomst 12 december 2019: Coöperatie ouderen in Regie hield in de Walnoot een bijeenkomst m.b.t. de concept beleidsnotitie “Samen ouder worden in Boxtel” en de rol van de Coöperatie bij de uitwerking hiervan. Bekijk ook de inleiding en de presentatie.


Verslag bijeenkomst 25 september 2019 “Wonen is meer dan een dak boven je hoofd” in de Walnoot van . Programma


Verslag bijeenkomst 17 april 2019: Kwaliteit van wonen en leven senioren in Boxtel.(voor de presentaties klik op de betreffende link)


Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 24 januari 2019.


Voor de diverse bijlagen t.b.v. de bijeenkomst klik hier:

Concept doelomschrijving Coöperatie

Werkprogramma 2019 Werkgroep Ouderen actief/Coöperatie

Samengevat werkprogramma

Achtergrond informatie en gegevens ter onderbouwing noodzaak seniorenbeleid.


Het Brabants Centrum over de Coöperatie Ouderen in Regie.


Het Brabants dagblad over ouderenbeleid in Boxtel.


Nieuws van de regering: 164 miljoen euro voor nieuwe stimuleringsregeling Wonen en Zorg.

Print Friendly, PDF & Email